Grafické práce

Vizualizace loga na zboží, hodinová sazba grafických prací

Potřebujete si z jakéhokoli důvodu udělat představu o tom, jak přibližně bude vypadat logo na zvoleném zboží? Jak bude vypadat barevná kombinace loga a podkladu? Na přání Vám zhotovíme a zašleme katalogový list zboží se zvoleným logem. Cena takto provedených prací se odvíjí od hodinové sazby 250 Kč za započatou 1 hodinu za předpokladu, že máme k dispozici logo v kvalitním grafickém podkladu.
Ceny grafických prací se značně liší, jelikož nelze předem přesně stanovit náročnost a pracnost realizace. Proto si učtujeme hodinový tarif a zhotovíme vám předběžnou kalkulaci, kterou se budeme snažit nepřekročit.

Cena:

Cena grafické práce

Grafické práce

Potřebujete si z jakéhokoli důvodu udělat představu o tom, jak přibližně bude vypadat logo na zvoleném zboží?...
CZK250 Kč