Věrnostní program

Věrnostního programu pro registrované zákazníky Poháry.com pro rok 2018

Všeobecné podmínky

Velmi si ceníme věrnosti našich zákazníků. Vracející se zákazník je pro nás důkazem, že úsilí věnované rozvoji našeho internetového obchodu není zbytečné. Chceme nabízet ten nejširší sortiment a dodávat jen to nejkvalitnější a nejlevnější zboží. Klademe maximální důraz na zákazníka a jeho požadavky. Stálí registrovaní zákazníci získávají stálou slevu již za nákup od částky 4 000 Kč a získávají slevu na další nákupy na stránkách www.pohary.com.  Sleva se načítá postupně dle obratu během roku. Pravidla věrnostního programu jsou jednoduchá - slevu si mohou uplatnit jen zákazníci registrovaní v e-shopu www.pohary.com.

  1. O věrnostním programu
  2. Postup sbírání bodů
  3. Podmínky pro získání bodů a odměny
  4. Uplatnění slevy
  5. Případy neuznání bodů

1. Věrnostní program je určen pro všechny naše zákazníky, kteří jsou registrováni na webových stránkách e-shopu www.pohary.com, jehož cílem je podpořit prodej zboží prostřednictvím společnosti Poháry.com a ocenit stávající spolupráci zákazníků. Z programu jsou vyloučeni zaměstnanci a rodinní příslušníci. Jste-li účastníkem věrnostního programu a přesáhnete hranici 4 000 bodů, tak po přihlášení na e-shop Pohary.com se Vám zobrazují nižší ceny než běžně dostupné ostatním uživatelům bez přihlášení. 

2. Zákazník prostřednictvím nakupovaní získává body, které se sčítají s každým nákupem a následnou slevou na zboží, které je objednáno přes e-shop a je zahrnuto ve věrnostním programu. Po nasbírání potřebného počtu bodů lze body vyměnit za slevy na zboží.

3. Body jsou sčítány na jednu registraci, pro kterou se realizuje nákup. Body jsou nepřenosné. Každý zákazník může po přihlášení sledovat stav svých bodů na svém účtu. Věrnostní program platí do konce kalendářního roku, tj. poslední nákup  např. do 31.12.2018. Poháry.com si vyhrazuje právo určovat hodnotu, počet a slevu v katalogu v průběhu trvání věrnostního programu. Sleva nebude uznána, pokud zákazník bude mít vůči společnosti Poháry.com závazky po splatnosti.

 4. Zákazník si slevu za Věrnostní program přebírá nejpozději do konce roku 2018. Body naspořené v roce 2018 se nepřevádějí do dalšího roku. Nárok na slevu prostřednictvím nasbíraných bodů vzniká po splnění všech podmínek. Udělení slevy se děje na základě těchto splněných podmínek :

- dosažení potřebných bodů

- zákazník má všechny faktury řádně uhrazeny

Případné dotazy můžete napsat na email pohary@pohary.com .

5. Případy neuznání bodů - body byly získány v rozporu s dobrými mravy - body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému - body se vážou na přímý nákup zboží přes e-shop.

Počet bodů na účtu po přihlášení       Výše slevy
4.000 -  9.999 bodů

sleva 1 %

10.000 - 14.999 bodů sleva 3 %
15.000 - 19.999 bodů sleva 5 %
20.000 - 24.999 bodů sleva 7 %
25.000 - 29.999 bodů sleva 10 %
30.000 - 34.999 bodů sleva 12 %
35.000 - 39.999 bodů sleva 15 %
40.000 - 44.999 bodů sleva 17 %
45.000 - 49.999 bodů sleva 20 %
50.000 - 54.999 bodů sleva 22 %
55.000 - 59.999 bodů sleva 25 %
60.000 - 64.999 bodů sleva 27 %
65.000 - 69.999 bodů sleva 30 %
70.000 - 74.999 bodů sleva 32 %
75.000 - 79.999 bodů sleva 35 %
90.000 - 94.999 bodů sleva 40 %
95.000 - 99.999 bodů sleva 45 %
100.000 a více bodů sleva 50 %

Slevový systém při prvním nákupu

Již při prvním nákupu Vám poskytneme množstevní slevu na nákup. Tuto slevu lze uplatnit i na nákup přes e-shop. Při opakovaných nákupech můžete již využít výhodnějších slev na Vaší zákaznické kartě, kterou Vám nabídneme po přihlášení. Množstevní sleva se počítá automaticky a zobrazí se po vložení zboží do košíku.