Náležitosti razítka

 Musím mít jako drobný živnostník razítko? Jaké údaje musí obsahovat razítko?

Pokud jste si položili podobné otázky, tak čtěte dále.Žádný z českých zákonů nepřikazuje podnikateli povinnost prokazovat se razítkem. Zákon o dani z přidané hodnoty pouze upravuje náležitosti ohledně běžného nebo zjednodušeného daňového dokladu. Podnikateli, a to bez ohledu na to, zda je či není plátcem DPH, zákon ukládá pouze povinnost vystavit daňový doklad.

V praxi je běžné, že většina z podnikatelů investuje do pořízení razítka. Jednak se snaží vyhovět zákazníkům a na druhé straně si chce ušetřit námahu spojenou s ručním vypisováním základních identifikačních údajů.

Náležitosti firemního razítka

Ani náležitosti razítka nejsou upraveny žádnou právní normou. Každý jednotlivý podnikatel si může vybrat informace, které chce mít na razítku uvedené. Vyjma státních institucí, které mají povinnost používat kulatá razítka v přesně stanovené formě.
K základním údajům uváděných na razítkách patří:

  • Název společnosti
  • Logo společnosti / není povinnost, ale dělá z razítka profesionální dojem /
  • Obor podnikání
  • Adresa sídla společnosti
  • IČO
  • DIČ
  • Telefon a email
  • Adresa webové stránky / doporučujeme uvádět - zvýší to návštěvnost stránek /

Podnikatelé si nejvíce oblíbili razítko s plošnými rozměry 59 x 23 mm. Je určeno pro 6 řádků textu, přičemž název společnosti spojený s identifikací firmy bývá uveden hned na prvním řádku. Většinou je odlišný od ostatního textu. Liší se především velikostí písma a tučným fontem.

Pohodlně si ho můžete objednat klikem na tento odkaz COLOP Printer 40 .

Společnosti používající více totožných razítek si nechávají svá razítka číslovat a následně je přidělují konkrétním osobám. Výhodou číslování je snadná identifikace osoby, která případný sporný úkon provedla.