Razítka kulatá

Kulaté razítko, úřední razítko, kulaté razítko se státním znakem

Úřední kulaté razítko se státním znakem je v českém zákoně č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, legislativní zkratka pro razítko, na němž je vyznačen malý státní znak. Takové razítko má být kulaté, o průměru 20 mm, 25 mm nebo 40 mm, a státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla. Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný, barvu razítka zákon nestanoví.
Osoby oprávněné užívat státní znak vyjmenovává § 2 téhož zákona; malý státní znak používají na rozhodnutích a jiných úředních aktech nebo na listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu své zákonem stanovené působnosti, tedy na veřejných listinách. Jiné osoby nesmí státní znak používat.
Ačkoliv se někdy úřednímu razítku říká zjednodušeně „kulaté razítko“, nic nebrání jiným osobám, aby používaly takové kulaté razítko, které státní znak neobsahuje – například firemní, poštovní, turistické atd. Kulatá / úřední / razítka jsou zase vhodná pro státní organizace, soudy, pro revizní techniky, soudní znalce, geodety, projektanty a také pro notáře.

Cena:

Razítko COLOP Printer R12/černá

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R12 s polštářkem a bez štočku, velikost otisku o průměru 12 mm, barva ra...
CZK215 Kč

Razítko COLOP Printer R12/černá komplet

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R12 je kompletní s gumovým štočkem a černým polštářkem, velikost otisku ...
CZK320 Kč

Razítko COLOP Printer R17/černá

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R17 s polštářkem a bez štočku, velikost otisku o průměru 17 mm.
CZK250 Kč

Razítko COLOP Printer R17/černá komplet

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R17 je kompletní s gumovým štočkem a černým polštářkem, velikost otisku ...
CZK380 Kč

Razítko COLOP Printer R24/černá

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R 24 s polštářkem a bez štočku, velikost otisku o průměru 24 mm, barva r...
CZK330 Kč

Razítko COLOP Printer R24/černá komplet

Razítka kulatá

Plastové kulaté samobarvící razítko COLOP Printer R 24 je kompletní s gumovým štočkem a polštářkem, velikost otisku...
CZK560 Kč

Razítko COLOP Printer R24/modrá

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko Colop Printer R 24 s polštářkem a bez štočku, velikost otisku o průměru 24 mm.
CZK330 Kč

Razítko COLOP Printer R24/modrá komplet

Razítka kulatá

Plastové kulaté samobarvící razítko COLOP Printer R24 je kompletní s gumovým štočkem a polštářkem, velikost otisku ...
CZK560 Kč

Razítko COLOP Printer R30/černá

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R30 s barevným polštářkem a bez textové desky / štočku /, velikost otisk...
CZK350 Kč

Razítko COLOP Printer R30/černá komplet

Razítka kulatá

Plastové kulaté samobarvící razítko COLOP Printer R30 je kompletní s gumovým štočkem a barevným polštářkem, velikos...
CZK595 Kč

Razítko COLOP Printer R30/červená

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R30 s polštářkem a bez štočku, velikost otisku o průměru 30 mm. Mnohostr...
CZK310 Kč

Razítko COLOP Printer R30/červená komplet

Razítka kulatá

Plastové kulaté samobarvící razítko COLOP Printer R30 je kompletní s gumovým štočkem a polštářkem, velikost otisku ...
CZK595 Kč

Razítko COLOP Printer R30/modrá

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R 30 s polštářkem a bez štočku, velikost otisku o průměru 30 mm. Mnohost...
CZK310 Kč

Razítko COLOP Printer R30/modrá komplet

Razítka kulatá

Plastové kulaté samobarvící razítko COLOP Printer R 30 je kompletní s gumovým štočkem a polštářkem, velikost otisku...
CZK595 Kč

Razítko COLOP Printer R40/černá

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R40 s barevným polštářkem a bez textové desky / štočku /, velikost otisk...
CZK550 Kč

Razítko COLOP Printer R40/černá komplet

Razítka kulatá

Plastové kulaté samobarvící razítko COLOP Printer R40 je kompletní s gumovým štočkem a polštářkem, velikost otisku ...
CZK920 Kč

Razítko COLOP Printer R40/červená

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R40 s polštářkem a bez štočku, velikost otisku o průměru 40 mm. Mnohostr...
CZK920 Kč

Razítko COLOP Printer R40/červená komplet

Razítka kulatá

Plastové kulaté samobarvící razítko COLOP Printer R40 je kompletní s gumovým štočkem a polštářkem, velikost otisku ...
CZK550 Kč

Razítko COLOP Printer R40/modrá

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R40 s polštářkem a bez štočku, velikost otisku o průměru 40 mm. Mnohostr...
CZK550 Kč

Razítko COLOP Printer R40/modrá komplet

Razítka kulatá

Plastové kulaté samobarvící razítko COLOP Printer R40 je kompletní s gumovým štočkem a polštářkem, velikost otisku ...
CZK920 Kč

Razítko COLOP Printer R45/černá

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R45 s polštářkem a bez štočku, velikost otisku o průměru 45 mm. Mnohostr...
CZK620 Kč

Razítko COLOP Printer R45/černá komplet

Razítka kulatá

Plastové kulaté samobarvící razítko COLOP Printer R45/černá je kompletní s gumovým štočkem a polštářkem, velikost o...
CZK890 Kč

Razítko COLOP Printer R50/černá

Razítka kulatá

Plastové samobarvící razítko COLOP Printer R50/černá s polštářkem a bez štočku, velikost otisku o průměru 50 mm. Mn...
CZK700 Kč

Razítko COLOP Printer R50/černá komplet

Razítka kulatá

Plastové kulaté samobarvící razítko COLOP Printer R50/černá je kompletní s gumovým štočkem a polštářkem, velikost o...
CZK1 120 Kč